Strona główna > Dokumenty biura podróży
Dokumenty biura podróży

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów TurystykiPod tym linkiem możesz sprawdzić nasze biuro podróży w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Gwarancja ubezpieczeniowa

na kwotę 191 037 zł (równowartość 42 000 euro) wystawiona przez:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Czas obowiązywania gwarancji: 4.05.2022
Zakres terytorialny: Polska, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, państwa pozaeuropejskie

 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny II filar (obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
Od 26 listopada 2016 biuro jako Organizator Turystyki opłaca składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za każdego klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych.
Turystyczny Fundusz Pomocowy (obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
Od 1 stycznia 2021 biuro jako Organizator Turystyki opłaca składkę do Turystycznego Funduszu Pomocowego za każdego klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych.
https://ufg.pl/binaries/images/ufg_logo.png

Polityka prywatności

Ogólne warunki uczestnictwa

   • Katalog Zamów do domu nasz bezpłatny katalog lub pobierz go z naszej strony.
  • Kontakt Telefon: +48 694 913 010
    E-mail: biuro@wyjazdowi.pl
    Formularz kontaktowy >
Nasi partnerzy