FAQ - często zadawane pytania
W jaki sposób można dokonać rezerwacji miejsca na wyjazd?
                   
Prosimy o dokonanie rezerwacji miejsca na wyjazd przez naszą stronę www. Należy wybrać interesujący wyjazd, datę i inne opcjonalne dodatki oraz wpisać dane wszystkich uczestników wyjazdu. Bardzo ważne jest podanie właściwego maila, na który otrzymacie Państwo w ciągu 1 dnia roboczego umowę, w której będą określone Państwa świadczenia i warunki płatności oraz pozostałe dokumenty związane z wyjazdem. Należy sprawdzić poprawność danych uczestników na umowie i ją podpisać (wystarczy podpis osoby zamawiającej wyjazd). Prosimy także o odesłanie nam podpisanej umowy pocztą tradycyjną, dostarczenie jej osobiście do naszego biura lub przesłanie mailem (tylko podpis elektroniczny!). Rezerwacji można również dokonać bezpośrednio w naszym biurze w Poznaniu (ul. Jeżycka 15).
Tak, kupując wyjazd w licencjonowanym biurze podróży, masz pewność, że Twoja wpłata jest chroniona przez Gwarancję Ubezpieczeniową, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy. Dodatkowo, w zakresie zawieranej umowy obowiązują zapisy z ustawy tursytycznej.
Tak, jeśli zbiorą się minimum 4 osoby chętne na szkolenie na danym poziomie.
Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu przesyłamy mailem na 5-7 dni przed jego rozpoczęciem.
Tak, ubezpieczenie od rezygnacji można wykupić w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy (gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni) lub tylko w dniu zawarcia umowy (gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni). Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji działa od dnia jego wykupienia do dnia rozpoczęcia wyjazdu. Powody rezygnacji, które uprwaniają do skorzystania z ubezpieczenia rozpisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zalecamy się z nimi zapoznać, aby dokładnie wiedzieć, w jakich okoliczonościach ono obowiązuje. Decyzję o wypłacie odszkodowania podejmuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta. Składka to z reguły kilka % wartości umowy. Skontaktuj się z naszym biurem, aby uzyskać szczegółową ofertę tego ubezpieczenia.
Włochy, Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria to kraje, do których najczęściej organizujemy wyjazdy. Wszystkie te Państwa należą do Strefy Schengen, więc dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty lub paszport. Aby móc wjechać do niektórych krajów, należy przedstawić Unijny Certyfikat Covidowy. Warto sprawdzić przed podjęciem decyzji o wyjeździe aktualne przepisy związane z pandemią COVID. Trzeba również brać pod uwagę, że do czasu wyjazdu mogą one zostać zmienione.
Z wyjazdu można zrezygnować w każdej chwili przed jego rozpoczęciem. Jeśli wykupiło się dodatkowe ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu, należy sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czy powód, dla którego musimy zrezygnować z wyjazdu, uprawnia do skorzystania z niego. Jeśli nie wykupiliśmy ubezpieczenia od rezygnacji lub gdy powód rezygnacji nie jest przewidziany przez ubezpieczyciela, wtedy rezygnacja odbywa się na zasadach ogólnych. Koszt związany z rezygnacją obliczany jest na podstawie kosztów rzeczywiście już poniesionych przez biuro, w związku z organizacją wyjazdu. Można również w swoje miejsce zaproponować inną osobę, która może skorzystać ze świadczeń.
Przy każdej ofercie wyjazdu zagranicznego podane są sumy ubezpieczeniowe danego ubezpieczenia. W naszej opinii wystarczają one na pokrycie podstawowych kosztów leczenia najczęstszych kontuzji na stoku takich jak skręcenia, proste złamania itp.

Jeśli jednak uważasz, że podane sumy są zbyt niskie, skontaktuj się z naszym biurem, aby dostosować ofertę ubezpieczenia pod Twoje potrzeby!

Kupując wyjazd w licencjonowanym biurze podróży, masz pewność, że Twoja wpłata jest chroniona przez Gwarancję Ubezpieczeniową oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy. Dodatkowo, w zakresie zawieranej umowy obowiązują zapisy z ustawy tursytycznej.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Przedsiębiorcy profesjonalnie zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych są obowiązani odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej.

Natomiast zadaniem Turystycznego Funduszu Pomocowego jest wsparcie przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej. O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister właściwy do spraw turystyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. W takim przypadku, Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni wypłaty na pokrycie zwrotu kosztów podróżnym.

Sytuacja pandemiczna jest dynamiczna, więc przepisy i obostrzenia w kraju docelowym są na bieżąco do niej dostosowywane. Zalecamy śledzić na bieżąco komunikaty na polskiej stronie MSZ, które dotyczą krajów docelowych:
  • AUSTRIA
  • FRANCJA
  • WŁOCHY
  • SZWAJCARIA
  • Masz pytania?
    Zostaw nam swój numer telefonu lub adres mailowy, skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.