Kursy instruktorskie SITS
Jesteśmy Licencjonowaną Szkołą Snowboardu SITS
Kursy przygotowujące do stopnia instruktora zawodowego SITS odbywają się na naszych tygodniowych wyjazdach. Na krótszych wyjazdach jest możliwość uczestnictwa w egzaminie weryfikacyjnym na II stopień sprawności.
System szkolenia kadr instruktorskich SITS zakłada kilka etapów kształcenia:
Etapy kształcenia:
I stopień sprawności SITS

nieobowiązkowy, zakłada posiadanie podstawowych umiejętności jazdy na snowboardzie
Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem: zakładanie sprzętu, podnoszenie się i upadanie, pozycja podstawowa i równoległa, poruszanie się (płaski teren, stok), zwroty.
Techniki podstawowe: ześlizg prosty, skośny (z zatrzymaniem), jazda w skos stoku (przodem, tyłem), jazda w linii spadku stoku, jazda wyciągiem, skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy, skręt ślizgowy NW.
Podstawowe elementy freestyle’u: półobrót i obrót płaski FS i BS, ollie, nollie, nosepress, tailpress, skok prosty na skoczni.

II stopień sprawności SITS
obowiązkowy, zakłada posiadanie średnich umiejętności jazdy na snowboardzie
Techniki średnio-zaawansowane: skręt ślizgowy tyłem, śmig ślizgowy, skręt cięty, skręt cięty NW, przejazd różnorodnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne ukształtowanie i przygotowanie stoku).
Średnio-zaawansowane elementy freestyle’u: skok 180 na stoku w czasie jazdy FS i BS, noseroll, tailroll, skok z grabem na skoczni, skok shifty na skoczni, 50/50, BS boardslide, nosepress i tailpress na boxie.
Kurs na II stopień sprawności trwa 6 dni, jego koszt to 1150 zł, zakończony jest egzaminem, podczas którego należy uzyskać min. 6 punktów z każdej z wylosowanych ewolucji. Jedna poprawka bezpłatna.
Osoby, które nie uczestniczyły w kursie na II stopień sprawności, a chciałyby podejść jedynie do egzaminu weryfikacyjnego – opłata za podejście do egzaminu wynosi 600 zł (płatne przed egzaminem, każda poprawka płatna 100%).
III stopień sprawności SITS
obowiązkowy, zakłada posiadanie zaawansowanych umiejętności jazdy na snowboardzie
Wymagania: posiadanie II stopnia sprawności SITS.
Techniki zaawansowane: skręt cięty tyłem, skręt cięty WN, śmig cięty, skręt cięty kompensacyjny.
Zaawansowane elementy freestyle’u: skok 180 na skoczni FS i BS, skok 180 z grabem na skoczni FS i BS, skok 360 na skoczni, FS boardslide na boxie.
Kurs na III stopień sprawności trwa 6 dni, jego koszt to 1150 zł, zakończony jest egzaminem, podczas którego należy uzyskać min. 6,75 punktów z każdej z wylosowanych ewolucji. Jedna poprawka bezpłatna.
Zdanie egzaminu na stopnie sprawności to potwierdzenie posiadanych umiejętności snowboardowych.
Stopnie sprawności nie stanowią stopnia instrutkorskiego i nie uprwaniają do prowadzenia lekcji jako instruktor.
Asystent Instruktora SITS
poziom 3 wg Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kurs na aystenta instruktora trwa 6 dni, jego koszt to 1550 zł, zakończony jest egzaminem, podczas którego należy zdać teorię, instruowanie, oraz uzyskać min. 6,5 pkt. za każdą z technik II stopnia sprawności.
Wymagania: ukończone 18 lat, zaświadczenie o niekaralności, posiadanie II stopnia sprawności SITS
Stopień ten umożliwia samodzielne prowadzenie jednostek lekcyjnych w Polsce, szkolenie kursantów do poziomu II stopnia sprawności SITS. Praca jest pod nadzorem instruktora SITS.
Instruktor SITS
poziom 5 wg Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kurs na instruktora SITS trwa 6 dni, jego koszt to 2100 zł, zakończony jest egzaminem podczas którego należy zdać teorię, instruowanie, wystartować na Mistrzostwach Polski Instruktorów i uzyskać min. 50 pkt. przy min. 7,25 pkt. za przejazdy techniczne i freestyle oraz 7,0 pkt za Slalom Gigant.
Wymagania: wykształcenie średnie, zaświadczenie o niekaralności, posiadanie stopnia asystenta instruktora SITS, posiadanie III stopnia sprawności technicznej, ukończony kurs pierwszej pomocy.
Stopień ten umożliwia samodzielne prowadzenie zajęć z nauki i doskonalenia jazdy, grup na obozach wg gotowego programu na terenie Polski.
Instruktor Zawodowy SITS
poziom 6 wg Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kurs centralny na instruktora zawodowego SITS trwa 7 dni, jego koszt to 2500 zł, zakończony jest egzaminem podczas którego należy zdać teorię, instruowanie, wystartować na Mistrzostwach Polski Instruktorów i uzyskać min. 52,5 pkt. przy min. 7,5 pkt. za przejazdy techniczne, freestyle oraz Slalom Gigant.
Wymagania: tytuł licencjata, zaświadczenie o niekaralności, posiadanie stopnia instruktora SITS.
Miejsce na kursie można zarezerwować wysyłając zgłoszenie mailowe na biuro@wyjazdowi.pl podając wybrany termin i miejsce kursu oraz swoje dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i mail.
Przed rozpoczęciem kursu nowy kursant zobowiązany jest do założenia swojego profilu na stronie SITS
NA KAŻDYM SZKOLENIU SITS JAZDA W KASKU JEST OBOWIĄZKOWA!

Organizator szkolenia: Licencjonowana Szkoła SITS Wyjazdowi.pl
Kierownik szkolenia: Instruktor Wykładowca SITS Mikołaj Marciniak
Kierownik szkoły: Instruktor Zawodowy SITS Aneta Jodłowska
Sprawdź wytyczne szkoleniowe SITS (plik pdf) pod tym linkiem.